page_head_bg

उत्पादनहरू

स्क्रू एयर कम्प्रेसर (फिक्स्ड/चर फ्रिक्वेन्सी) - LG श्रृंखला

छोटो विवरण:

LG सिरिज कैशनको स्क्रू एयर कम्प्रेसरहरूको मानक श्रृंखला हो।प्रत्येक मोडेल स्तर दुई ऊर्जा दक्षता पुग्छ।राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता मापदण्डमा परिभाषित स्तर दुई ऊर्जा दक्षतामा पुग्ने कम्प्रेसरहरू मध्ये, कैशनको एलजी सिरिज सबैभन्दा लागत-प्रभावी हो।

PMVFQ र PMVT शृङ्खलाहरू Kaishan स्थायी चुम्बक चर फ्रिक्वेन्सी एयर कम्प्रेसर हुन्, जसले अधिक ऊर्जा बचत गर्दछ।


उत्पादन विवरण

उत्पादन ट्यागहरू

विशेषताहरु

IEC उच्च दक्षता ड्राइव मोटर

स्वचालित दोहोरो नियन्त्रण

IP54 र उच्च तापमान एफ वर्ग सुरक्षा ग्रेड

ओभरलोड सुरु सुरक्षा

उच्च निकास तापमान बन्द

प्रयोग गर्न सजिलो र मर्मत मुक्त

उत्पादन विवरण

एकल-चरण इलेक्ट्रिक ठोस प्यारामिटरहरू

मोडेल निकास
दबाव (Mpa)
निकास भोल्युम
(m³/मिनेट)
मोटर पावर
(KW)
निकास
जडान
वजन
(के। जि)
आयाम
(मिमी)
LG7.5-8A ०.८ १.२ ७.५ G1 260 820x700x1010
LG7.5-10A 1 1 ७.५ G1 260 820x700x1010
LG7.5-13A १.३ ०.८ ७.५ G1 260 820x700x1010
LG11-8 ०.८ १.७ 11 G1 ४२० 1110x850x1230
LG11-10 1 १.५ 11 G1 ४२० 1110x850x1230
LG11-13 १.३ १.२ 11 G1 ४२० 1110x850x1230
LG15-8 ०.८ २.३ 15 G1 ४४० 1110x850x1230
LG15-10 1 २.१ 15 G1 ४४० 1110x850x1230
LG15-13 १.३ १.६ 15 G1 ४४० 1110x850x1230
LG18-8GA ०.८ ३.३७ १८.५ G1 ५१० 1370x900x1110
LG22-8GA ०.८ ४.२ 22 G1 ५४० 1370x900x1110
LG30-8GA ०.८ ५.८ 30 G11/2 ६५० 1600x960x1220
LG37-8GA ०.८ 7 37 G11/2 ७०० 1600x960x1220
LG45-8GA ०.८ ८.७ 45 G11/2 ८८० 1630x960x1220
LG55-8GA ०.८ १०.५ 55 G11/2 १०९० 1850x1200x1500
LG75-8GA ०.८ १४.२ 75 G2 १५५० 2160x1220x1580
LG75-10GA 1 ११.६ 75 G2 १५५० 2160x1220x1580
LG75-13GA १.३ ९.५ 75 G2 १५५० 2160x1220x1580
LG90-8GA ०.८ १७.२ 90 G2 २००० 2160x1320x1580
LG90-10GA 1 १४.२ 90 G2 २००० 2160x1320x1580
LG90-13GA १.३ ११.६ 90 G2 २००० 2160x1320x1580
LG110-8GA ०.८ २०.८ ११० DN65 २७०० 2440x1400x1710
LG110-10GA 1 १६.९ ११० DN65 २७०० 2440x1400x1710
LG110-13GA १.३ १३.९ ११० DN65 २७०० 2440x1400x1710
LG132-8GA ०.८ २४.३ १३२ DN65 २८०० 2440x1400x1710
LG132-10GA 1 २०.९ १३२ DN65 २८०० 2440x1400x1710
LG132-13GA १.३ १६.५ १३२ DN65 २८०० 2440x1400x1710
LG160-8GA ०.८ 30 160 DN80 ४२०० 3060x1860x2050
LG160-10GA 1 २३.८ 160 DN80 ४२०० 3060x1860x2050
LG160-13GA १.३ २०.५ 160 DN80 ४२०० 3060x1860x2050
LG185-8GA ०.८ ३३.५ १८५ DN80 ४२५० 3060x1860x2050
LG185-10GA 1 २९.५ १८५ DN80 ४२५० 3060x1860x2050
LG185-13GA १.३ २३.६ १८५ DN80 ४२५० 3060x1860x2050
LG200-8GA ०.८ ३६.८ २०० DN80 ४३०० 3060x1860x2050
LG200-10GA 1 ३२.९ २०० DN80 ४३०० 3060x1860x2050
LG200-13GA १.३ २९.२ २०० DN80 ४३०० 3060x1860x2050
LG220-8GA ०.८ ४२.५ 220 DN100 ४८०० ३३६०x२१६०x२१७०
LG220-10GA 1 ३६.५ 220 DN100 ४७०० ३३६०x२१६०x२१७०
LG220-13GA १.३ ३२.८ 220 DN100 ४७०० ३३६०x२१६०x२१७०
LG250-8GB ०.८ ४५.५ २५० DN100 ५४५० ३३६०x२१६०x२१७०
LG250-8GA ०.८ ४३.८ २५० DN100 ५००० ३३६०x२१६०x२१७०
LG250-10GA 1 ४१.९ २५० DN100 ४८७० ३३६०x२१६०x२१७०
LG250-13GA १.३ ३६.२ २५० DN100 ४७७० ३३६०x२१६०x२१७०
LG280-8GA ०.८ ४९.८ 280 DN125 ७००० ३६६०x२२६०x२३२५
LG280-10GA 1 ४४.७ 280 DN125 ७००० ३६६०x२२६०x२३२५
LG280-13GA १.३ ४१.५ 280 DN125 ७००० ३६६०x२२६०x२३२५
LG315-8GA ०.८ 55 ३१५ DN125 ७१०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG315-10GA 1 49 ३१५ DN125 ७२०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG315-13GA १.३ ४४.१ ३१५ DN125 ७२०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG355-8GA ०.८ ६०.६ ३५५ DN125 ७४०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG355-10GA 1 ५४.६ ३५५ DN125 ७४०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG355-13GA १.३ ४८.५ ३५५ DN125 ७४०० ३६६०x२२६०x२३२५
LG400-8GA ०.८ ७२.४ ४०० DN125 ७४०० ४२६०x२२६०x२२६०
LG400-10GA 1 60 ४०० DN125 ७४०० ४२६०x२२६०x२२६०
LG400-13GA १.३ ५४.२ ४०० DN125 ७४०० ४२६०x२२६०x२२६०

एकल-चरण इलेक्ट्रिक ठोस (पानी कूलिंग) प्यारामिटरहरू

मोडेल निकास
दबाव (Mpa)
निकास भोल्युम
(m³/मिनेट)
मोटर पावर
(KW)
निकास
जडान
वजन
(के। जि)
आयाम
(मिमी)
LGS110-8GA ०.८ २१.२ ११० DN65 २७३० २५००x१४००x१७१०
LGS110-10GA 1 १६.९ ११० DN65 २७३० २५००x१४००x१७१०
LGS110-13GA १.३ १३.९ ११० DN65 २७३० २५००x१४००x१७१०
LGS132-8GA ०.८ 24 १३२ DN65 २८०० २५००x१४००x१७१०
LGS132-10GA 1 २०.९ १३२ DN65 २८०० २५००x१४००x१७१०
LGS132-13GA १.३ १६.५ १३२ DN65 २८०० २५००x१४००x१७१०
LGS160-8GA ०.८ 30 160 DN80 ३३०० 2860x1860x1990
LGS160-10GA 1 २३.८ 160 DN80 ३३०० 2860x1860x1990
LGS160-13GA १.३ २०.५ 160 DN80 ३३०० 2860x1860x1990
LGS185-8GA ०.८ ३३.५ १८५ DN80 ३४०० 2860x1860x1990
LGS185-10GA 1 २९.५ १८५ DN80 ३४०० 2860x1860x1990
LGS185-13GA १.३ २३.६ १८५ DN80 ३४०० 2860x1860x1990
LGS200-8GA ०.८ ३६.८ २०० DN80 ४४०० 2860x1860x1990
LGS200-10GA 1 ३२.९ २०० DN80 ४४०० 2860x1860x1990
LGS200-13GA १.३ २९.२ २०० DN80 ४४०० 2860x1860x1990
LGS220-8GA ०.८ ४२.५ 220 DN100 ४७५० 3260x2020x2100
LGS220-10GA 1 ३६.५ 220 DN100 ४६५० 3260x2020x2100
LGS220-13GA १.३ ३२.८ 220 DN100 ४६५० 3260x2020x2100
LGS250-8GA ०.८ ४५.५ २५० DN100 ५४०० 3260x2020x2100
LGS250-10GA 1 ४१.९ २५० DN100 ४८२० 3260x2020x2100
LGS250-13GA १.३ ३६.२ २५० DN100 ४७२० 3260x2020x2100
LGS280-8GA ०.८ ४९.८ 280 DN125 ६२०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS280-10GA 1 ४४.७ 280 DN125 ६२०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS280-13GA १.३ ४१.५ 280 DN125 ६२०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS315-8GA ०.८ 55 ३१५ DN125 ६४०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS315-10GA 1 49 ३१५ DN125 ६४०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS315-13GA १.३ ४४.१ ३१५ DN125 ६४०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS355-8GA ०.८ ६०.६ ३५५ DN125 ६५०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS355-10GA 1 ५४.६ ३५५ DN125 ६५०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS355-13GA १.३ ४८.५ ३५५ DN125 ६५०० ३६६०x२२६०x२२७५
LGS400-8GA ०.८ ७२.४ ४०० DN125 ६६०० ४२६०x२२६०x२२६०
LGS400-10GA 1 60 ४०० DN125 ६६०० ४२६०x२२६०x२२६०
LGS400-13GA १.३ ५४.२ ४०० DN125 ६६०० ४२६०x२२६०x२२६०

दुई-चरण कम्प्रेसन इलेक्ट्रिक ठोस प्यारामिटरहरू

मोडेल निकास
दबाव (Mpa)
निकास भोल्युम
(m³/मिनेट)
मोटर पावर
(KW)
निकास
जडान
वजन
(के। जि)
आयाम
(मिमी)
KLT120-7 ०.७ १८.१२ 90 DN65 २००० 2260x1440x1680
KLT120-8 ०.८ १७.९५
KLT120-10 1 १५.३
KLT150-7 ०.७ २१.८ ११० २२९० 2230x1460x1840
KLT150-8 ०.८ २१.५९
KLT150-10 1 १७.७७
KLT180-7 ०.७ २६.७२ १३२ २३५० 2230x1460x1840
KLT180-8 ०.८ २६.४६
KLT180-7A ०.७ २६.७२ २५५० २३८०x१४६०x१८४०
KLT180-8A ०.८ २६.४६
KLT180-10 1 २१.३७ २३५० 2230x1460x1840
KLT215-7 ०.७ ३१.७५ 160 DN80 ३८६० 3060x1860x2050
KLT215-8 ०.८ ३१.४४
KLT215-10 1 २५.९१
KLT250-7 ०.७ ३६.६२ १८५ ३९०० 3060x1860x2050
KLT250-8 ०.८ ३६.२६
KLT250-10 1 ३१.२७
KLT270-7 ०.७ 41 २०० ३९३० 3060x1860x2050
KLT270-8 ०.८ ४०.६१
KLT270-10 1 ३२.९५
KLT295-7 ०.७ ४३.९४ 220 DN100 ५१०० 3360x2100x2170
KLT295-8 ०.८ ४३.५१
KLT295-10 1 35.97
KLT335-7 ०.७ ४९.५७ २५० DN100 ५२०० 3360x2100x2170
KLT335-8 ०.८ ४९.०८
KLT335-10 1 ४०.१८
KLT375-7 ०.७ ५५.१९ 280 DN125 7500 ३६६०x२२६०x२३२५
KLT375-8 ०.८ ५४.६५
KLT375-10 1 ४६.०३
KLT420-7 ०.७ ६२.४६ ३१५ DN125 ७७०० ३६६०x२२६०x२३२५
KLT420-8 ०.८ ६१.८५
KLT420-10 1 ५४.०८
KLT475-7 ०.७ ७०.२४ ३५५ DN125 ७८०० ३६६०x२२६०x२३२५
KLT475-8 ०.८ ६९.५५
KLT475-10 1 ६१.२१

PMVFQ स्थायी चुम्बक श्रृंखला प्यारामिटरहरू

मोडेल निकास
दबाव (Mpa)
निकास भोल्युम
(m³/मिनेट)
मोटर पावर
(KW)
निकास
जडान
वजन
(के। जि)
आयाम
(मिमी)
PMVFQ15 ०.६-०.९ २.३७-२.८८ 15 G1 ३८० 1200x830x1240
PMVFQ22 ०.६-०.९ ३.६१-४.२२ 22 G1 ४८० 1200x830x1290
PMVFQ37 ०.६-०.९ ६.२८-७.४२ 37 G1 1/2 ७१० 1400x1000x1540
PMVFQ45 ०.६-०.९ ७.७३-९.२७ 45 G1 1/2 ९९० 1500x1160x1700
PMVFQ55 ०.६-०.९ ९.९९-११.९५ 55 G1 1/2 ९९० 1500x1160x1700

PMVT स्थायी चुम्बक श्रृंखला प्यारामिटरहरू

मोडेल निकास
दबाव (Mpa)
निकास भोल्युम
(m³/मिनेट)
मोटर पावर
(KW)
निकास
जडान
वजन
(के। जि)
आयाम
(मिमी)
PMVT120-II ०.७-०.८ १७.९५-१८.१२ 90 DN65 १८५० 2460x1440x1680
PMVT150-II २१.५९-२१.८० ११० 1950 2660x1460x1840
PMVT180-II २६.४६ - २६.७२ १३२ २३७० 2810x1460x1840
PMVT215-II ३१.४४-३१.७५ 160 DN80 ३९५० 3200x1860x2050
PMVT250-II ३६.२६-३६.६२ १८५ ४०५० 3200x1860x2050
PMVT270-II ४०.६१-४१.०० २०० ३८०० 3200x1860x2050
PMVT295-II ४३.५१-४३.९४ 220 DN100 ५३५० 3660x2100x2170
PMVT335-II ४९.०८-४९.५७ २५० ५४५० 3660x2100x2170
PMVT375-II ५५.१९-५४.६५ 280 DN125 ७३०० ३७७०x२२६०x२४३०
PMVT420-II ६२.४६-६१.८५ ३१५ ७५३० ३७७०x२२६०x२४३०

अनुप्रयोगहरू

मेकानिकल

मेकानिकल

धातु विज्ञान

धातु विज्ञान

इलेक्ट्रोनिक-पावर

इलेक्ट्रोनिक पावर

चिकित्सा

औषधी

प्याकिङ

प्याकिङ

रसायनिक उद्योग

रासायनिक उद्योग

खाना

खाना

कपडा

कपडा


  • अघिल्लो:
  • अर्को:

  • आफ्नो सन्देश छोड्नुहोस्:

    यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।